Regleringen kring hantering av farligt gods är ganska strikt i såväl Sverige som i andra länder i Europa. Därför är det viktigt att man i egenskap av åkeri har personal som är utbildad i denna viktiga hantering. Detta för att hanteringen ska vara såväl säker som följa de lagar och riktlinjer som gäller. Du kan gå en utbildning i ADR 1.3 online och därigenom utbilda dig i just transport av farligt gods.

Vad står ADR för?

ADR är en överenskommelse som faktiskt är betydligt äldre än vad man skulle kunna tro. Det var nämligen redan den 30 september 1957 som man inom FN nådde denna överenskommelse om transporter av farligt gods. ADR kommer från det franska namnet på överenskommelsen, Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

Därför bör du gå en utbildning i ADR 1.3 online

Det finns flera skäl för dig som transporterar gods att gå en utbildning i ADR 1.3 online:

  • Du får ett intyg som styrker din kompetens. Kompetensen är också ett krav för att du ska få transportera gods som klassificeras som farligt.
  • ADR är en internationell standard. Det innebär att den inte bara används i Sverige utan även i andra länder runtom i Europa och världen.
  • Efter slutförd utbildning har du rätt att transportera farligt gods. Det kan till exempel röra sig om gasflaskor men även om parfym och andra konsumentprodukter.
  • Du lär dig allt du behöver veta för att på ett säkert sätt kunna hantera farligt gods i ditt arbete. Detta inkluderar bland annat vilka kategorier av farligt gods som finns samt hur regelverket kring hanteringen ser ut.
  • Utbildningen tar blott tre till fyra timmar att genomgå. Du behöver med andra ord inte avsätta flera dagar för att utbilda dig i ADR.
  • Då utbildningen är webbaserad utför du den på distans och behöver därmed inte infinna dig på plats hos en utbildare.
  • Utbildningen är framtagen av branschexperter som kan det här med hantering av farligt gods.
  • Innehållet i utbildningen uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella nya tillägg i regelverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *