Näringsliv

Hur mycket får man i lön som sjuksköterska?

Lönen är förstås en viktig fråga för alla arbetstagare. Så hur mycket får man i lön som sjuksköterska? Vi har grävt i siffror från SCB för att kunna ge dig svaret på denna fråga! En genomsnittlig månadslön för en svensk sjuksköterska som är grundutbildad låg år 2020 på 38 700 kr. Sedan dess har den rimligtvis rört sig en liten aning uppåt. Denna siffra bör dock ge dig en någorlunda bra bild av vilken lön du kan tänka dig att få som sjuksyrra. Värt att notera är att siffran baseras på att alla underliggande löner har räknats om till heltidstjänster. Vad detta betyder är att du av naturliga skäl får en lägre lön om du inte arbetar heltid. Däremot finns det många skäl till att du ändå kan vilja jobba deltid. Kanske har du inte riktigt ork eller lust att ha ett heltidsjobb? Eller så kans

Read More