Author Posts
Näringsliv

Hur mycket får man i lön som sjuksköterska?

Lönen är förstås en viktig fråga för alla arbetstagare. Så hur mycket får man i lön som sjuksköterska? Vi har grävt i siffror från SCB för att kunna ge dig svaret på denna fråga! En genomsnittlig månadslön för en svensk sjuksköterska som är grundutbildad låg år 2020 på 38 700 kr. Sedan dess har den rimligtvis rört sig en liten aning uppåt. Denna siffra bör dock ge dig en någorlunda bra bild av vilken lön du kan tänka dig att få som sjuksyrra. Värt att notera är att siffran baseras på att alla underliggande löner har räknats om till heltidstjänster. Vad detta betyder är att du av naturliga skäl får en lägre lön om du inte arbetar heltid. Däremot finns det många skäl till att du ändå kan vilja jobba deltid. Kanske har du inte riktigt ork eller lust att ha ett heltidsjobb? Eller så kans

Read More
Näringsliv

Olika inriktningar på föreläsare inom media

Önskas en föreläsare bokas med inriktning mot media? Här presenteras några inriktningar inom denna bransch som det går att hitta duktiga föreläsare inom. Medieträning och bemötande En föreläsning inom medieträning innebär att personen berättar om olika sätt att bemöta media, främst i intervjusituationer, och hur detta påverkar vilken känsla som förmedlas till de som ser på intervjun. Ofta mixar en föreläsare inom detta ämne egna erfarenheter med videoklipp på olika kända personer som valt att möta media på helt olika sätt. Att boka en föreläsare inom detta ämne kan vara ett sätt att ge en allmän kunskap till de anställda kring bemötande av media. De som sedan vill fördjupa sina kunskaper kan gå på en kurs där testintervjuer genomförs, spelas in, och analyseras i efterhand. Föreläsare

Read More
Utbildning

Utbilda dig i ADR 1.3 online och hantera farligt gods

Regleringen kring hantering av farligt gods är ganska strikt i såväl Sverige som i andra länder i Europa. Därför är det viktigt att man i egenskap av åkeri har personal som är utbildad i denna viktiga hantering. Detta för att hanteringen ska vara såväl säker som följa de lagar och riktlinjer som gäller. Du kan gå en utbildning i ADR 1.3 online och därigenom utbilda dig i just transport av farligt gods. Vad står ADR för? ADR är en överenskommelse som faktiskt är betydligt äldre än vad man skulle kunna tro. Det var nämligen redan den 30 september 1957 som man inom FN nådde denna överenskommelse om transporter av farligt gods. ADR kommer från det franska namnet på överenskommelsen, Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Därför bör du gå en utbildn

Read More